Om Dr. Singh
Kundevurderinger
Andre produkter
Vanlige spørsmål
Kontakt
Swedish
Danish
Dr. Aseem Singh, astrolog
Dr. Aseem Singh,
astropsykolog
Reinkarnasjon = Sjelevandring

Har du levd før ??
Hvor? Når ??
Hvem var du da????
Finn ut !!
Et eneste ja-svar på noen av de nedenforstående spørsmålen kan bero på latente minnen fra dine tidligere liv !
 1 •   Har du følt deg kjent på plasser hvor du beviselig aldri har vært ??

 2 •   Har du følt deg trukket til noe spesielt område eller tidsepoke ??

 3 •   Har du personlighetstrekk, interesser eller evnen som neppe kommer fra dine foreldre og heller ikke går å forklare med din oppvekst eller påvirkning fra andre ??

 4 •   Har du fobier eller angst som ikke går å forklare hvorfra du har fått dem ??

 5 •   Har du drømt om plasser som føles naturlig kjent i drømmen men ikke i våken tilstand ??

 6 •   Har du igjenkommende drømmer som likner hverandre i situasjonen eller omgivelsene ??

 7 •   Har du opplevd at du følt for noen slik, som at dere har truffets før, fast dere ikke har det ??
Dr. Aseem Singh har funnet bevis for at de fleste mennesker har levd før, ikke bare en gang men mange ganger. Han har studert dette fenomen i forskjellige kulturer og funnet at det overalt finnes mennesker som mer eller mindere husker fragment (og iblant mer) av sine tidligere liv.

   Han har blant annet vært hos fjellfolk i Himalaya, hos søramerikanske indianere, hos egyptiske stammer i ørkenen, og han har også studert gamle europeiske vitnesbyrd fra mange århundreder, blant annet fra hekseepoken på 1600-tallet.

   Overalt fant han liknende fortellinger om mennesker som vet at de har levd før. Han er selv medial og kan se både fremad og bak i tiden. Han har lært seg hvordan man forsetter seg i ett medialt tilstand og får kontakt med åndeverden.

   Han kan se mange menneskers liv bak i tiden om han bare setter seg inn i den personens liv. Han kan også se hvem DU har vært i tidligere liv og fortelle om hva DU har opplevd.

   Etter din beststilling tar det omlag to uker før han er klar. Under denne tid har han, da inspirasjonen falt på, valgt ut tre av dine mest interessante, spennende eller dramatiske tidligere liv under de seneste tusen åren. Lengre tilbake er vanskelig å se.

   Da han mediterer snakker han inn hva han har opplevd på bånd. Han gjør det på hindi som er hans morsmål. Siden har vi en flink medarbeider som heter Tatjana Litvinov. Hun lytter til båndet, oversetter det til norsk og skriver det ned. Det som du så får er ca 25 sider.


   Ikke nøl! Jeg lover å gjøre mitt beste for at du skal bli fornøjd. Akkkurat nå har vi dessuten et spesialtilbud for deg, som du kan se nedenfor.
   Med varme hilsener, Aseem Singh


Ta sjansen!     Bestill her og nå!    Du kommer til å bli fornøyd !!
Ja, takk,
send meg så hurtig som mulig:
Dr. Singhs personlige
reinkarnaskop
som handler om tre av de mest interessante av mine tidligere livene i de siste tusen årene.
   Reinkarnationsanalysen, ca 20 sider, vil bli postlagt som et vanlig diskret brev etter ca 5-10 dager, og med en regning ini, som du har tre uker på deg for å betale.

Jeg betaler:

     Normalpris NOK 899,-

     Tilbudspris kun 699,-- og gjeller forutsatt at vi for forskningsformål må ringe eller skrive til deg etter noen måneder og spørre hva du synes om horoskopet. Dine synspunkter, uansett hva de er, er verdifulle for vår astrolog, Dr. Aseem Singh.

Tilbudsprisen gjeller i .
Prisen inkluderer ALT.
Dessuten tillemper vi 100% fornøydhetsgaranti og følger selvfølgelig norsk forbrukerkjøpslov.


Navn:
Gateadresse:
Postnummer og sted:
Telefon:
E-post:
Fødselsted:

Ditt fødselsdato: (dag/mån År) / År:
Klokkeslett:    (om du vet)

Din biologiske mors fødselsdato:(om du vet)
(dag/mån År)

/ År:

Din plassering i søskenflokken under oppveksten:

       Eldst
       Yngst
       Mellomplassering
       Ingen søsken
       Har tvillingsøsken
(Som søsken reknes endast hel- halv- eller adoptivsøsken som du sammenbott med i minst fem år)
Her kan du skrive:
* hvis du har noe å spørre om
* hvis det er noe som du vil at Dr. Singh skal se nærmere på
* hvis du har noen igjenkommende drøm, som du undrer over.
* hvis det er noe mer, som du syns at Dr.Singh burde vite om deg.Hurtighetspremie:

Hvis du vil vite hvordan du (i ditt nåværende liv) passer sammen med en partner, født den:
  dag   /   mån

/ År:
Partnerens fornavn (eller kallenavn):
Alt ovenforstående inngår i prisen.