Forrige side
logga
date

Dette er de vanligste spørsmålene:

Men det kan selvsagt være andre spørsmål som du vil spørre. I så fall anbefaler vi at du kontakter oss på vår

kontaktside
Hvor lang er leveringstiden? Vanligvis ca 10 dager
Hvordan betaler jeg for det jeg har bestilt? Du betaler i etterskudd. Vi legger ved et innbetalingskort, som du har tre uker på deg for å betale. Det går bra å betale via internett.
Mange har lurt på hvorfor vi ikke, som de fleste, krever forskuddsbetaling. Det er fordi vi vet at du vil bli fornøyd og derfor motivert til å betale. Det gir deg også trygghet i kjøpet. Vi stoler på deg og håper du stoler på oss
Hvordan kan dere være så billig ?? For å opprettholde en lav pris, men likevel høy kvalitet og service, har vi valgt å plassere vårt hovedkontor i et lavprisland, Estland. Her har vi lavere lønn, porto, skatter, levekostnader, etc., og det gjør at vi kan holde en så lav pris
Jeg vet ikke mitt klokkeslett. Dr. Singh mener at det ikke er så viktig med klokkeslettet som moderne vestlige astrologer hevder. For det første er mange mennesker i dag ikke født den tiden de ville ha vært født hvis fødselen hadde funnet sted naturlig som i gamle dage da astrologi oppsto. Den påvirkes jo nå av medisiner, sykeplejenes arbeidstid på BB, og mange andre faktorer. Å sette for mye vekt på klokkeslett kan være en feilkilde. Men vi noterer tiden for å kontrollere om det finnes noen motsielser i horoskopet.

På den annen side mener dr. Singh at morens fødselsdato er viktig. Ved hjelp av det beregner han hvordan barnet og moren hadde det i løpet av de ni månedene da du lå i moren dins mage og hvordan det har påvirket deg som person. Denne måte å se saken er, så langt vi vet, unikt for Dr. Singh, og en av grunnene til at han er så respektert i astrologiske kretser.
Jeg har mistet betalingskortet/regningen. Ikke noe problem.
Klikk her:
www.euroastro.com/betaling